ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လန္ဒန္ဆရာေတာ္အား ဂါရဝျပဳေတြ႔ဆံုု

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ေႏြးေထြးစြာ ေတြ႕ဆံုအၿပီး သာသနရံသီဝိဟာရ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ၏ ေမတၱာပို႔သမႈကို ခံယူျခင္း

လန္ဒန္ဆရာေတာ္မွ ဒါယိကာမႀကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ က်န္းမာခ်မ္းသာေစေၾကာင္းႏွင့္ ေဘးဘယာေဝးကြာၿပီး ဆထက္ထမ္းပိုုးတုုိင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးမ်ား ဆက္လက္စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးခဲ့သည္။

(၉/၅/၂၀၁၇)
လန္ဒန္ၿမိဳ႕
Landmark Hotel