သာသနရံသီဝိဟာရမိသားစု ေႏြရာသီေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ နွင့္ ဆရာေတ္ဦးပညာ ျမန္မာျပည္ျပန္မႂကြခင္ေတြ ့ဆံုနွဳတ္ဆက္ပြဲနွင့္ျသဝါဒခံယူပြဲကိုု ယေန႔ သာသနရံသီဝိဟာရတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရမွ ေရွ႕ေလ်ာက္ သာသနရံသီ၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တကာ တကာမ မ်ားအားတိုင္ပင္ေျပာၾကားသြားၿပီး ၾကြေရာက္လာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကိုု မုုန္႔ဟင္းခါး၊ ဗူးသီးေၾကာ္တုုိ႔ျဖင့္ တည္ခင္းေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။