သၾကၤန္စုုေပါင္းအလွဴ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပၿပီးစီး

ႏွစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ လွဴဒါန္းေငြအစုုစုုအတြက္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းပြဲေလးကိုု သာသနရံသီဝီဟာရတြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကိုု ၿမီးရွည္၊ မုုန္႔လံုုးေရေပၚ၊ ေရခဲသုုပ္စသည့္ ျမန္မာ့ရိုုးရာစားစရာစံုုလင္စြာျဖင့္ ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။